jaarverslag 2013

Stichting Het Oversticht biedt kennis en advies over ruimtelijke kwaliteit en ruimtelijk erfgoed. Al meer dan vijfentachtig jaar voor een kleine dertig gemeenten in Overijssel en Flevoland, maar in toenemende mate ook daarbuiten.

Dit jaarverslag biedt een selectie van activiteiten van Het Oversticht in 2013. Gekozen is voor een digitale vorm, die naast informatie over activiteiten, publicaties en cijfers, ook de mogelijkheid biedt om oude jaarverslagen te bekijken (archief). 

Bij Het Oversticht werken meer dan veertig medewerkers, gespecialiseerd in landschap, stedenbouw, architectuur, archeologie en monumentenzorg.

Het Oversticht stimuleert het werken aan ruimtelijke kwaliteit. O.a. door het jaarlijks toekennen van de Overstichtsprijs. Daarnaast ondersteunt Het Oversticht bijzondere projecten die passen binnen onze missie ook door bijdragen vanuit het Innovatiefonds.

Het Oversticht
Aan de Stadsmuur 79-83
Postbus 531
8000 AM Zwolle
T 038 – 4213257